Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search

  • הפרויקט זכה להדים רבים בקהילה, העוצמות הרגשיות שהושקעו ע"י הנערים והתוצאות הסופיות שהוצגו ענו על המטרות שהוצבו ואף מעבר לציפיותינו.

    עיריית גבעת שמואל

  • התכנית בנויה בצורה מקצועית והדרגתית, כאשר בסיום הפרויקט מתקיימת מסיבת סיום הכוללת תצוגת יכולות האילוף עם הכלבים וחלוקת תעודות "מאלף צעיר". עיריית אריאל

  • היחס המיוחד אותו הם מעניקים לכל נער, החום, הרגישות ובעיקר הסבלנות זה דבר שקשה לתאר במילים. חייב אני לציין את השינוי שחל בבני הנוער בהתנהגות ובמשמעת בעקבות קורס זה וכמובן- הירידה המשמעותית בפשיעה בקרב אותם נערים.

    יחיקם גמליאל מנהל מחלקת נוער בני ברק

  • ניתן לראות חיבור לכל ילד ולכלב המתאים לצרכיו, התקדמות בדרך מיוחדת עם כל תלמיד וכלב בקצב המתאים לו.

    מנהל תיכון עירוני י"'א

לקוחותינו